Recent Blog Post's

Click, Like & Subscribe to our YouTube Channel

Recent Article's

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่สําคัญสําหรับเจ้าของไนต์คลับ…

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่สําคัญสําหรับเจ้าของไนต์คลับ…

 

“ในฐานะนายจ้าง (หรือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง) คุณเป็นที่รู้จักในนาม “ผู้รับผิดชอบ” และคุณต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ” การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยสามารถดําเนินการได้ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยรวมหรือเป็นแบบฝึกหัดแยกต่างหาก

 

จากผลการประเมินนายจ้างจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ การประเมินความเสี่ยงจากไฟไหม้ไนต์คลับของคุณควรระบุสิ่งที่อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เช่น แหล่งที่มาของการจุดระเบิด (ความร้อนหรือประกายไฟ) สารที่เผาไหม้ และผู้ที่อาจมีความเสี่ยง

 

สําหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยจากอัคคีภัยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยจากอัคคีภัยของรัฐบาลและเอกสารคําแนะนําสําหรับธุรกิจ ในฐานะผู้รับผิดชอบคุณต้อง: ดําเนินการประเมินสถานที่และตรวจสอบเป็นประจํา บอกพนักงานหรือตัวแทนของพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คุณระบุ วางในสถานที่และรักษามาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เหมาะสม

 

ให้ข้อมูลคําแนะนําด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการฝึกอบรมแก่พนักงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงจากไฟไหม้ไนต์คลับคือการระบุอันตรายจากไฟไหม้ระบุคนที่มีความเสี่ยงประเมินลบหรือลดความเสี่ยงบันทึกการค้นพบของคุณเตรียมแผนฉุกเฉินให้การฝึกอบรมและทบทวนและปรับปรุงเป็นประจํา ผู้ประเมินจะอ้างอิงเทมเพลตคําถามเมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน รายงานหรือแบบสํารวจที่เสร็จสมบูรณ์สามารถจัดทําเอกสารตัวอย่างต่อไปนี้:

 

รวมถึงผู้รับผิดชอบ ผู้มีอํานาจ ชั้น ลิฟท์ ชั้นใต้ดิน และบันได รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดับเพลิง, ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้, เครื่องดับเพลิง, ผ้าห่มดับเพลิง, ท่อดับเพลิง, ระบบสปริงเกลอร์และระบบสกัด รวมถึงแหล่งกําเนิดประกายไฟแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งออกซิเจน รวมถึงจํานวนพนักงานแขกผู้เยี่ยมชมลูกค้าผู้รับเหมาผู้ป่วยและผู้เช่า ความบกพร่องทางการมองเห็น ความบกพร่องทางการได้ยิน คนงานคนเดียว ผู้สูงอายุ ภาษา การใช้สารเสพติด ความบกพร่องทางสติปัญญา และเยาวชน รวมถึงการวัดและระยะทางในการเดินทาง เป็นเรื่องปกติที่ผู้ประเมินจะใช้เมทริกซ์ในการคํานวณความเสี่ยงในรายงานของพวกเขา รวมถึงปัญหาที่พบและคําแนะนําสําหรับการแก้ไข

 

ผู้ประเมินความเสี่ยงจากไฟไหม้อาจขอเอกสารหรือถ่ายภาพขณะอยู่ในสถานที่ของคุณ มาตรฐานนี้ขึ้นอยู่กับหลักการจัดการคุณภาพหลายประการรวมถึงการมุ่งเน้นลูกค้าที่แข็งแกร่งแรงจูงใจและผลกระทบของผู้บริหารระดับสูงแนวทางกระบวนการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กรอบการทํางานที่บริษัทหรือองค์กรสามารถปฏิบัติตามเพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มันกําหนดเกณฑ์และข้อกําหนดสําหรับไม่เพียง แต่ความสามารถของผู้ที่ดําเนินการประเมินความเสี่ยง แต่ความสามารถของผู้ที่ตรวจสอบและ ‘ลงชื่อออก’ รายงานก่อนที่จะออก เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย (FPO) รักษามาตรฐานวิชาชีพระดับสูงและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ผู้ประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยจะมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งจําเป็นและฉันขอแนะนําให้ทุกคน

 

ไม่แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่?

จากนั้นติดต่อเราที่ www.totalfireprotectionasia.com และเราจะช่วยคุณ

Important fire risk assessment information for nightclub owners…

More to explorer

Mans hand over wooden house
Total Fire Protection Asia Ltd
Total Fire Protection Asia Ltd

2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน

2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน  2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน ขณะที่เราเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่จะสะท้อนถึงความสําคัญของความปลอดภัยจากอัคคีภัยในการปกป้องทรัพย์สินของเรา ไฟสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาและการทําลายล้างที่เกิดขึ้นสามารถทําลายล้างได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมเพื่อให้อาคารธุรกิจและทรัพย์สินส่วนบุคคลของเราปลอดภัย  มีหลายขั้นตอนที่เราสามารถทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของเราได้รับการปกป้องจากอันตรายจากไฟไหม้ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทําเช่นนี้คือการใช้มาตรการป้องกันอัคคีภัยทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟ   การป้องกันอัคคีภัยแบบแอคทีฟหมายถึงระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและดับไฟเช่นหัวฉีดน้ําดับเพลิงและระบบเตือนภัย ในทางกลับกันการป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟหมายถึงมาตรการที่สร้างขึ้นในโครงสร้างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟและควันเช่นผนังประตูและหน้าต่างทนไฟ  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของความปลอดภัยจากอัคคีภัยคือการบํารุงรักษาและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจํา ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบเตือนภัยเพื่อให้แน่ใจว่าหัวฉีดดับเพลิงทํางานได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบวัสดุทนไฟเพื่อหาร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหาย  เมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่เรามาให้คํามั่นสัญญากับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน ด้วยการทําตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เราสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราและรักษาตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอันตรายจากไฟไหม้  หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปกป้องทรัพย์สินของคุณจากอันตรายจากไฟไหม้โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ http://www.totalfireprotectionasia.com

Read More »
white EV charging point
Total Fire Protection Asia Ltd
Total Fire Protection Asia Ltd

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้า  ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหัวข้อที่น่ากังวลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ EV จะถือว่าปลอดภัย แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้   หนึ่งในเหตุผลหลักที่แบตเตอรี่ EV อาจเป็นอันตรายต่อไฟไหม้ได้เนื่องจากเคมีของพวกเขา แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมักใช้ใน EV นั้นไวไฟสูงและสามารถติดไฟได้หากแบตเตอรี่เสียหายหรือถูกอุณหภูมิสูง สิ่งนี้สามารถนําไปสู่การระบายความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้แบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิด

Read More »

More articles available on our Blog page

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Services we offer

Protecta Passive fire protection products

Mobiess Fire safety compliance software

Fire protection consultations, passive fire safety surveys, training & installations

Total Fire Protection Asia logo image

Complete your fire protection projects with confidence.

”SMARTER, SAFER & MORE SUSTAINABLE”

Summary

TFP Asia provides a comprehensive range of smart fire safety services throughout Thailand and Southeast Asia,, leveraging the latest technology to become Asia’s first smart fire protection company. Our services include a fully certified range of passive fire protection products https://totalfireprotectionasia.com/fire-safety-company-bangkok/passive-fire-protection-products/.

We enhance the fire safety of your existing and ongoing fire safety projects with our SaaS fire compliance software. Our fire software enables you to track and trace any fire potential fire risks and fire protection installations, create audit reports with photographic evidence and prepare remedial works programs to help maintain and protect your businesses and lives from the event of a fire https://totalfireprotectionasia.com/fire-safety-company-bangkok/fire-compliance-software-asia/.

Providing fusion fire safety for both passive fire protection installations and active fire suppression installations. With the EV market in Thailand growing at a fast rate it’s never been more important to ensure the correct fire prevention when installing EV chargers and charging stations. We work together with you to provide the best EV fire safety solution https://totalfireprotectionasia.com/fire-safety-company-bangkok/ev-charging-stations-thailand/.

No matter your sector, we have you covered for fire prevention / protection installations which include Construction, Hospitality, Retail, Industrial, Transportation, Aviation, Government and public. We are Thailand and Asia’s new fire safety partner who provides smarter, safer and more sustainable solutions to protect your assets for the future. Fires in Bangkok and Thailand today remain a huge risk causing severe property damage, injuries and loss to life. We all play a role in ensuring fire safety. Don’t wait for it to happen to you when we already have the technology to prevent it.


%d bloggers like this: