Click, Like & Subscribe to our YouTube Channel

Recent Article's

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้า
Offering passive and active fire protection services throughout Asia, including Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, and many others…

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้า 

ไฟไหม้แบตเตอรี่ EV: อันตรายที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหัวข้อที่น่ากังวลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ EV จะถือว่าปลอดภัย แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้  

หนึ่งในเหตุผลหลักที่แบตเตอรี่ EV อาจเป็นอันตรายต่อไฟไหม้ได้เนื่องจากเคมีของพวกเขา แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมักใช้ใน EV นั้นไวไฟสูงและสามารถติดไฟได้หากแบตเตอรี่เสียหายหรือถูกอุณหภูมิสูง สิ่งนี้สามารถนําไปสู่การระบายความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้แบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิด  

อีกสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่ EV คือการชาร์จ. หาก EV ถูกชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือมีอุปกรณ์ที่ผิดพลาด อาจส่งผลให้แบตเตอรี่ไหม้ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องชาร์จ EV ด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่เหมาะสมเท่านั้นและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตในการชาร์จ  

นอกเหนือจากศักยภาพในการเกิดไฟไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือร้อนเกินไปแล้วแบตเตอรี่ EV ยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้หากได้รับความเสียหายจากการชน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดแบตเตอรี่อาจเสียหายซึ่งนําไปสู่การเกิดเพลิงไหม้  

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่ EV, สิ่งสําคัญคือต้องบํารุงรักษาและดูแลแบตเตอรี่ EV อย่างเหมาะสม. ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความเสียหายของแบตเตอรี่เป็นประจําการรักษาแบตเตอรี่ให้อยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เหมาะสม สิ่งสําคัญคือต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่ EV และใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดการชนกัน  

โดยรวมแล้วแม้ว่าแบตเตอรี่ EV อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ในบางสถานการณ์ แต่โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่เหล่านี้ถือว่าปลอดภัยหากได้รับการดูแลและดูแลอย่างเหมาะสม ด้วยการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต, ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่ EV สามารถลดลงได้.  

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอัคคีภัยโปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา http://www.totalfireprotectionasia.com 

ดูบล็อกโพสต์ล่าสุดของเรา https://totalfireprotectionasia.com/2022/12/13/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87/

 

More to explorer

Mans hand over wooden house
Total Fire Protection Asia Ltd
Total Fire Protection Asia Ltd

2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน

2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน  2023: การเริ่มต้นใหม่สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน ขณะที่เราเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่จะสะท้อนถึงความสําคัญของความปลอดภัยจากอัคคีภัยในการปกป้องทรัพย์สินของเรา ไฟสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาและการทําลายล้างที่เกิดขึ้นสามารถทําลายล้างได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมเพื่อให้อาคารธุรกิจและทรัพย์สินส่วนบุคคลของเราปลอดภัย  มีหลายขั้นตอนที่เราสามารถทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของเราได้รับการปกป้องจากอันตรายจากไฟไหม้ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทําเช่นนี้คือการใช้มาตรการป้องกันอัคคีภัยทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟ   การป้องกันอัคคีภัยแบบแอคทีฟหมายถึงระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและดับไฟเช่นหัวฉีดน้ําดับเพลิงและระบบเตือนภัย ในทางกลับกันการป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟหมายถึงมาตรการที่สร้างขึ้นในโครงสร้างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟและควันเช่นผนังประตูและหน้าต่างทนไฟ  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของความปลอดภัยจากอัคคีภัยคือการบํารุงรักษาและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจํา ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบเตือนภัยเพื่อให้แน่ใจว่าหัวฉีดดับเพลิงทํางานได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบวัสดุทนไฟเพื่อหาร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหาย  เมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่เรามาให้คํามั่นสัญญากับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปกป้องทรัพย์สิน ด้วยการทําตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เราสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราและรักษาตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอันตรายจากไฟไหม้  หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปกป้องทรัพย์สินของคุณจากอันตรายจากไฟไหม้โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ http://www.totalfireprotectionasia.com

Read More »
Couple hugging next to Christmas tree
Total Fire Protection Asia Ltd
Total Fire Protection Asia Ltd

อยู่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้: เคล็ดลับในการใช้ไฟคริสต์มาสอย่างปลอดภัย

อยู่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้: เคล็ดลับในการใช้ไฟคริสต์มาสอย่างปลอดภัย อยู่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้: เคล็ดลับในการใช้ไฟคริสต์มาสอย่างปลอดภัย เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง แต่ก็อาจเป็นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเกิดเพลิงไหม้ จากข้อมูลของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติไฟต้นคริสต์มาสเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นอันตรายถึงชีวิตมากกว่าไฟจากสาเหตุอื่น ๆ หนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของการเกิดเพลิงไหม้เหล่านี้คือการใช้ไฟคริสต์มาสที่ผิดพลาดหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้บ้านและครอบครัวของคุณปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้, สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานบางประการสําหรับการใช้ไฟคริสต์มาสอย่างปลอดภัย. ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรทราบ: · เลือกไฟที่ได้รับการทดสอบความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ, เช่น UL เป็นต้น. · ตรวจสอบไฟของคุณก่อนใช้งานและทิ้งไฟที่เสียหายหรือมีสายไฟหลุดลุ่ย. ·

Read More »
More articles available on our Blog page

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: